Ovo je napredni kurs geomodeliranja u softverskom paketu Minex za potrebu izrade tehnološkog modela ležišta uglja Kolubarskog basena. Trening podaci su bušotine sa četiri profila: P 120, P117.5, P115 i P112.5 polja Tamnava Zapad. Podaci istražnog bušenja su dobijeni iz BpUBS-a, a topografija koja će se koristiti je situacioni plan na dan 15.05.2018 godine. Polaznik kursa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

1. Poznavanje rada u Microsoft Office paketu

2. Poznavanje rada u AutoCAD-u

3. Poznavanje rada u Minex-u

4. Znanje engleskog jezika

Kurs traje pet radnih dana sa početkom u 9h, pauzom od 11 do 11h 30 min, i završetkom u 14h od 26.11.2018 do 30.11.2018.

Kurs vodi dipl.inž. Milica Pešić-Georgiadis