Основна својства интелигентних система и нивои расуђивања. Представљање знања и технике закључивања и претраживања. Закључивање у присуству неизвесности засновано на фази скуповима. Експертни системи: засновани на правилима и засновани на оквирима. Системи за расуђивање на основу случајева. Инжењерство знања: прикупљање, пројектовање, тестирање, документовање и одржавање. Типови, елементи и основни механизам неуронских мрежа, ативационе функције и обучавање. Елементи и основни кораци генетских алгоритама. Хибридни интелигентни системи, начини спрезања интелигентних метода. Откривање знања (data Mining): анализа података и откривање структурианих образаца (patterns), пречишћавање и сортирање великих количина података, екстраховање информација и знања, примена статистичких метода. Софтверски, кооперативни и интернет интелигентни агенти.