• Предавачи: Проф. др Ненад Бањац
  Садржај курса:
  Теоријска настава:
  Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим у динаридима. Домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Специфичне карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији западне Србије. Формације које се издавајуј на датом подручју, њихов значај, особине и распрострањење. Палеонтолошки садржај и његов значај за наведене формације. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај.
  Практична настава:
  Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Геолошки одсек ::

    • Мастер студије

     • Стратиграфија Динарида Србије