• Предавачи: Проф. др Слободан Вујасиновић, Проф. др Иван Матић

  Садржај курса:

  Елементи опште екологије, неоргански, органски и биолошки загађивачи животне средине, процеси који доводе до загађења животне средине-атмосфере, надизданске зоне, изданске зоне, геодиверзитет, процеси самопречишћавања, оцена ризика и угрожености, законска регулатива у екологији, основе заштите подземних вода, основе ремедијације земљишта и подземних вода, животна средина и друштво, економија, окружење и одрживост, етика и одрживост.
  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Геолошки одсек ::

    • Трећа година

     • Основи хидрогеоекологије