• Предавачи: Проф. др Ненад Бањац
  Садржај курса:
  Теоријска настава:
  Значај историје геологије; веза са геолошким дисциплинама, Значај за геологију и сродне дисциплине. прва знања о грађи земље на којој живимо. Прве идеје о процесима који владају на њој и сазнања о томе како су се те идеје мењале и обликовале током времена. Геологија у старом и средњем веку Основне карактеристике, дефинисање првих појмова и принципа. Први природњаци који су се бавили геологијом. Геологија у новом веку. Зачеци савремене геологије. Развој тектонике плоча. Настанак првих идеја и разрада теорије. Развој геологије на нашим просторима, активност страних геолога, први домаћи геолози, развој геологије у нас, токо прве половине двадесетог века.
  Практична настава:
  Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Геолошки одсек ::

    • Прва година

     • Историја геологије