• Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду

  Комплексни технолошки системи експлоатације лигнита на површинским коповима су предмет истраживања овог пројекта у оквиру којих се планира развој и примена савремених производних решења унапређења технолошке и енергетске ефикасности, подизање поузданости и стабилности производње, као и развој технологија експлоатације према моделу интегралног управљања експлоатацијом лигнита.

  Планирана истраживања обухватају и системску анализу стања заштите на раду кроз идентификацију опасности, процену ризика и дефинисање мера за унапређење сигурности и заштите на раду.

  Интегрисаће се развијена техничка и програмска решења: геолошка база података, систем управљања квалитетом угља, технолошки информациони систем и систем за анализу стања сигурности у интегрални систем за подршку у одлучивању при управљању процесом експлоатације лигнита. Систем ће се ослањати на савремене софтверске алате за моделирање лежишта уз имплементацију GIS развојног окружења.  

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Рударски одсек ::

    • Семинари

     • МНТ