• Почетни кораци: Како пронаћи постојећи Курс? Како отворити нови курс?

  Креирање, организовање и управљање курсевима: Организовање садржаја по тематским целинама или недељама? Како се студенати уписују на курс? Које су најчешће коришћене активности и ресурси?

  Креирање банке питања: Како организовати садржај банке питања? Како креирати подкатегорије? Како додати ново питање? Који су основни типови питања?

  Креирање и оцењивање тестова

  Колаборација

   

   

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Рударски одсек ::

    • Семинари

     • Moodle радионица