• Теоријска настава
  У оквиру програма обрадиће се: припрема И анализа геолошких података за креирање оперативне базе података о лежишту, разлишите геостатистичке методе и технике процене експлоатационих рудних резерви у лежиштима метала, неметала и угља. У оквиру моделирања – израде модела лежишта користиће се софтверски пакети Минеx и Сурпац. Дефинисање и анализа параметара квалитета руде, садржаја штетних компоненти и одређивање цутт-офф садржаја на основу оптималне контуре површинског копа.

  Практична настава: Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда пројекта.

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Рударски одсек ::

    • Мастер студије

     • Геостатистичко моделирање лежишта