• Предавач: Проф. др Милош Танасијевић
  Теоријска настава


  Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама.

  Стандардизација машинских делова и склопова; стандардни бројеви. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.

  Основи прорачуна машинских елемента. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Материјали за машинске делове и  конструкције.

  Цеви. Материјали, израда, прорачун. Цевни затварачи: вентили, засуни, приклопци и славине.

  Заварени спојеви, врсте, означавање, прорачун. Лемљени и лепљени спојеви. Везе елемената закивцима. 

  Навојни спојеви. Парамети навоја, стандардни профили навоја, анализа сила, деформациони дијаграм, подела оптерећења на завојке, прорачун. Навојни преносници. Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Конструкције завртања. 

  Опруге. Врсте, конструкција. 

  Фрикциони преносници. Варијатор.

  Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори.

  Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.

  Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило.

  Спојеви вратило - главчина остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова,стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви.

  Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун.

  Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.

  Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни.

  Практична настава:
  На вежбама студенти раде четири задатка: Цевовод за одводњавање рудника; Завртањска веза цевних прирубница на магистралном нафтоводу; Вратило редуктора; Носећи ваљак транспортера са траком. Задатке студенти раде у форми пројектних радова који садрже прорачун, коментар и потребне склопне и радионичкие цртеже.

  На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Рударски одсек ::

    • Друга година

     • Машински елементи