• Predavači: Prof. dr Ivan Obradović, Doc. dr Ranka Stanković
  Sadržaj kursa:
  Teorijska nastava
  Početne metodske jedinice ovog kursa obuhvataju osnovne pojmove, pojmove informacije i podatka i brojne sisteme. Iz oblasti interneta izučava se nastanak interneta, adresiranje na internetu, priključivanje na internet, servisi interneta, elektronsko poslovanje, pretraga resursa mreže, sigurnost na internetu i jezik HTML. Potom se izučavaju sistemi za upravljanje podacima, modeli i tipovi podataka. Obrađuju se i  matematički koordinatni sistemi: Dekartov i polarni, potom geofrafski: projektovani i sferni, nakon čega slede metodske jedinice iz osnova 2D Autocad-a. Na kraju kursa se obrađuje specijalistički softver koji se koristi u rešavanju inženjerskih problema, što obuhvata prezentacije i upoznavanje više alata: ArcGIS, potom alati za modeliranje ležišta, optimizaciju kopova, zaštitu životne sredine, transport, naftnu industriju.
  Praktična nastava:
  Kroz vežbanja studenti se obučavaju za korišćenje studenskih servisa, rad sa programima MS Word, MS Excel i AutoCAD.

   

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Рударски одсек ::

    • Прва година

     • Информатика I